Pełne dostosowanie się do wymagań i życzeń Klienta.

Dane adresowe

bilans( dojazd » ) Biuro Rachunkowe "Bilans"
ul. Boh. Westerplatte 50/1
65-078 Zielona Góra
woj. lubuskie
Polska

tel: +48 604 918 007
tel. (68) 412 52 93

e-mail:
www.biuro-bilans.net.pl

Licencjonowane Biuro Rahunkowe
Certyfikat księgowy MF

Rachunkowość i księgowość – zakres ofertowy

Biuro Rachunkowe „Bilans” świadczy usługi z zakresu rachunkowości i księgowości, obejmujące m. in. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji ryczałtu czy sporządzanie deklaracji podatkowych. Zajmujemy się również obsługą dotyczącą kadr i płac. Nasza oferta obejmuje:

 

Księgi rachunkowe – nasze usługi:

 • opracowywanie reguł polityki rachunkowości
 • stworzenie oraz wprowadzenie zakładowego planu kont
 • tworzenie zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych (również dekretowanie dokumentów)
 • określanie stawek miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości podatku VAT (należnego i naliczonego)
 • tworzenie zgodnie z wzorami na podstawie przepisów, deklaracji podatkowych i przedkładanie ich do US
 • tworzenie obligatoryjnych sprawozdań finansowych GUS
 • tworzenie planu amortyzacji i wykonywanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
 • sporządzanie rocznych zeznań w oparciu o dane z wpisów do ksiąg rachunkowych
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostek w sensie rachunkowym i podatkowym z uwzględnieniem stworzenia bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • tworzenie przelewów związanych z należnościami publicznoprawnymi (ZUS, US)
 • monitorowanie należności i zobowiązań
   

Księgi przychodów i rozchodów – nasze usługi:

 • tworzę zapisy w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • zajmuję się prowadzeniem ewidencji wyposażenia
 • tworzę plany amortyzacji środków trwałych i zajmuje się prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych
 • zajmuję się ustalaniem stawek miesięcznych na podatek dochodowy
 • zajmuję się prowadzeniem ewidencji VAT
 • tworzę miesięczne oraz roczne deklaracje podatkowe
 • dbam o przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki
   

Kadry i płace – nasze usługi:

 • zajmuję się tworzeniem umów o pracę, zlecenie, dzieło – podpierając się uzyskanymi informacjami
 • tworzę listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • dbam o dokumentację rejestracyjną pracowników oraz zleceniobiorców (ZUS)
 • zapewniam prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
 • zajmuję się prowadzeniem kartotek pracowników łącznie z wymaganą dokumentacją
 • dbam o prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • oferuję ewidencję świadczeń socjalnych
 • zajmuję się prowadzeniem ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznego, zdrowotnego
 • zajmuję się sporządzaniem deklaracji obrachunkowych do list płac (deklaracje dla potrzeb ZUS, deklaracje na potrzeby urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR)
 • tworzę zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40
 • tworzę zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na życzenie)
 • zajmuję się przygotowaniem gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Korzystając z usług biura rachunkowego, mogą Państwo liczyć na uczciwą i rzetelną pomoc przy prowadzeniu rachunkowości i księgowości oraz obsłudze kadr i płac. Dzięki temu wszystkie rozliczenia zostaną sporządzane na czas.

Jesteśmy na Google+
Google+