Księgi rachunkowe

 • opracowywanie reguł polityki rachunkowości
 • stworzenie oraz wprowadzenie zakładowego planu kont
 • tworzenie zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych (również dekretowanie dokumentów)
 • określanie stawek miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości podatku VAT (należnego i naliczonego)
 • tworzenie zgodnie z wzorami na podstawie przepisów, deklaracji podatkowych i przedkładanie ich do US
 • tworzenie obligatoryjnych sprawozdań finansowych GUS
 • tworzenie planu amortyzacji i wykonywanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
 • sporządzanie rocznych zeznań w oparciu o dane z wpisów do ksiąg rachunkowych
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostek w sensie rachunkowym i podatkowym z uwzględnieniem stworzenia bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • tworzenie przelewów związanych z należnościami publicznoprawnymi (ZUS, US)
 • monitorowanie należności i zobowiązań

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Korzystając z usług biura rachunkowego, mogą Państwo liczyć na uczciwą i rzetelną pomoc przy prowadzeniu rachunkowości i księgowości oraz obsłudze kadr i płac. Dzięki temu wszystkie rozliczenia zostaną sporządzane na czas.