Kadry i płace

 • zajmuję się tworzeniem umów o pracę, zlecenie, dzieło – podpierając się uzyskanymi informacjami
 • tworzę listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • dbam o dokumentację rejestracyjną pracowników oraz zleceniobiorców (ZUS)
 • zapewniam prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
 • zajmuję się prowadzeniem kartotek pracowników łącznie z wymaganą dokumentacją
 • dbam o prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • oferuję ewidencję świadczeń socjalnych
 • zajmuję się prowadzeniem ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznego, zdrowotnego
 • zajmuję się sporządzaniem deklaracji obrachunkowych do list płac (deklaracje dla potrzeb ZUS, deklaracje na potrzeby urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR)
 • tworzę zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40
 • tworzę zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na życzenie)
 • zajmuję się przygotowaniem gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Korzystając z usług biura rachunkowego, mogą Państwo liczyć na uczciwą i rzetelną pomoc przy prowadzeniu rachunkowości i księgowości oraz obsłudze kadr i płac. Dzięki temu wszystkie rozliczenia zostaną sporządzane na czas.